Syftet är att vara bättre varje dag.

Vi arbetar för att leverera det bästa. Redan från början var det klart att Green Hill Sports hade för avsikt att göra de bästa sportkläderna och den bästa sportutrustning på marknaden. Och bli ett varumärkessynonym med kvalitet, skönhet och excellens. Som idrottare ser vi till att vi strävar efter att bli bättre varje dag, få ut det bästa av oss själva och försök att leverera det bästa till våra kunder.

Ett familjeföretag som startade 1964 från en persons vision. En man med en stark idé, mod och självkänsla att göra saker annorlunda. Han grundade ett företag med djup respekt för kampsporter, tradition, kvalitet och design i centrum. Avsedd att leverera sportkläder och sportutrustning av högsta kvalitet till idrottare runt om i världen. 

Vi började producera boxning och kampsportutrustning och har blivit ett av världens ledande sportvarumärken. En pålitlig leverantör med ett öga för de senaste trenderna och framstegen inom material, tillverkningsteknik och sportteknik. Alltid i överensstämmelse med internationella kvalitetsstandarder - Green Hill är certifierad enligt ISO 9001.

Våra varumärkesvärden utgör ramarna för hur vi gör affärer i Green Hill Sports. De leder oss i allt vi gör - från viktiga affärsbeslut till dagliga aktiviteter. I praktiken betyder det att vi samarbetar med varandra, våra partners och våra kunder med ett öga för detaljer. Vi arbetar med överensstämmelse med arbetsregler och arbetar med stor respekt för hållbar utveckling och miljöskydd. Vi bryr oss om alla sporter och för alla människor.